เราดูแลรักษาสุนัขที่เจ็บป่วย และถูกทอดทิ้ง

ภารกิจของ Headrock Dogs คือการให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชนของเราในการปรับปรุงชีวิตของสุนัขที่ป่วยและถูกทอดทิ้งโดยการยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ผ่านการศึกษาและโครงการเผยแพร่

IMG_7557.JPG

ให้การช่วยเหลือ

รักษาฟื้นฟู

ศูนย์บำบัด

หาบ้านใหม่ให้

สุขภาพสมบูรณ์แล้ว

ตามวัด สุนัขข้างถนน และ สุนัขที่มีเจ้าของ แต่ขาดทุนทรัพย์ในการดูแลรักษา

การเข้าถึง

หากปราศจากการช่วยเหลือจากท่าน เราคงจะไม่อยู่จนถึงทุกวันนี้

ซึ่งโครงการเริ่มดำเนินการมาตั่งแต่ปี พ.ศ. 2545

neutering 1.jpg

การทำหมัน

สุนัขและแมวกว่า 60 ตัวทำหมันทุกเดือน

97913896_3232273090130529_72245112481869

ช่วยชีวิตลูกสุนัข

ผลงานที่ยอดเยี่ยมจากทีมงานของเรา

rescuedogs 3 (1).jpg

ติดอยู่ท่ามกลางคานเหล็กที่ซ้อนกัน

Paypal | บัตรเดบิต | บัตรเครดิต

ขึ้นทะเบียนสมาคมช่วยเหลือสุนัข Headrock กับกระทรวงมหาดไทยเลขที่ 99/2563
ในวันที่ 9 มิถุนายน 2020 เราได้รับการจดทะเบียนสมาคมของเรา
HRD Association Registration.jpg
IMG_20201004_110216_449.jpg
ขึ้นทะเบียนสมาคมช่วยเหลือสุนัขเฮดร็อกกับกระทรวงสาธารณสุขเลขที่ 003/2563
ในวันที่ 17 กันยายน 2020 เราได้รับการลงทะเบียน Shelter
HRD Shelter registration.jpg
101927757_3273850399306131_1223113180167
CSB Logo compassion Sans Borders.jpg
cuddly_logo%20(transparent).jpg

Our Partners

logo-WUFAW-text-01-300w-glow.jpg
K9Aid_Logo-thumb.jpg

เราช่วยชีวิตสุนัขบาดเจ็บ และถูกทอดทิ้ง!

Paypal | บัตรเดบิต | บัตรเครดิต